...

VÍZIA PRE VEDOMÉ ŠKOLY

ZLATOŠ FAMILY A VÝCHOVA K SEBAPOZNANIU

Výchova a jej náplň je nesmierne dôležitá, vzdelanie nasleduje až potom. Na mnohé poučky, rovnice, či iné poznatky nakoniec zabudneme, ak ich každý deň v praxi ako dospelí nepoužívame. Ale to, AKO, KDE a KÝM sme boli vychovávaní celé tie roky školopovinného života, aké hodnoty, postoje i presvedčenia nám vštepili do mysle či sŕdc, tak to nás sprevádza po celý život. Výchova nás osobnostne i charakterovo formuje. Výchova utvára naše hodnotové systémy a to vedie lepšej alebo slabšej miere sebapoznania. Výška sebapoznania je zas rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvňuje celú kvalitu nášho života (telesné, duševné i mentálne zdravie, kvalitu vzťahov s okolím, možnosti sebarealizácie, vnútorné bohatstvá, iné). Výchovné postupy, na ktoré sa my zameriavame na prehlbovanie sebapoznania detí a mládeže, sú tieto:

 

 • metodika pre funkčnú telesnú výchovu a voľnočasové pohybové krúžky 
 • pomôcky zamerané na budovanie prostredia bohatého na pohyb (triedy, chodby, infraštruktúra na pozemku školy)
 • výchova k zdravému stravovaniu (+ náš vlastný stravovací softvér)
 • prednášky, workshopy a semináre.

 

Naša ponuka pre školy sa zameriava na tieto služby, ktoré súvisia s výchovou a sebapoznaním: 

 

 • 1. Certifikované komunitné cvičisko pre deti aj dospelých
 • 2. Pohybové workshopy pre pedagógov i študentov
 • 3. Zdravý školský stravovací program s vlastným softvérom 
 • 4. Prednášky pre celú školu o výchove a sebapoznaní

 


1. Certifikované komunitné cvičisko pre deti aj dospelých

Navrhli sme, vyrobili, certifikovali a splnili všetky prísne detské normy (STN EN 1176-1) pri tvorení tohto unikátneho komunitného cvičiska. V čom je rozdiel? V kapacite cvičiacich, dopadových plochách, celoročnom používaním bez obmedzení, vysokou konštrukčnou odolnosťou a ďalšími funkciami. Z tohto článku si môžete naštudovať širšie súvislosti TU. V rýchlosti to pochopíte z nasledovných obrázkov a videa:

 

 

 

Základné poznatky ku komunitnému cvičisku našej vlastnej značky MOVO

 • konštrukcia MOVO je pedagogická pomôcka určená na všestranný rozvoj fyzickej zdatností detí od veku 6 rokov s celoročnou prevádzkou
 • konštrukcia umožňuje nácvik základných pohybových zručností ako je visenie, rúčkovanie, zhyby, šplhanie a ďalšie všestranné pohybové schopnosti, ktoré tvoria základ fyzickej zdatnosti
 • konštrukcia je primárne určená ako pomôcka na telesnú výchovu detí, ale aj voľnočasové pohybové aktivity sprevádzané dozorujúcou dospelou osobou (učitelia, telocvikári, tréneri, rodičia)
 • celkové rozmery zostavy: 5956 x 8096 mm, výška 3515 mm
 • pre zvýšenú bezpečnosť je konštrukcia umiestnená v 300 mm hlbokom štrkovom bazéne
 • ku konštrukcii sú spracované všetky projektové podklady (stavebné práce, konštrukčné výkresy, inštalácia, certifikácia celej konštrukcie aj materiálov od TÜV)

 

 

Video vyššie ukazuje, aký pohybový zážitok a šírenie kultúry pohybu medzi deťmi zabezpečuje takáto cvičebná konštrukcia. V dnešnej dobe, kedy fyzická zdatnosť našich detí padla na úplné dno, je toto komunitné cvičisko jeden z hlavných nástrojov riešenia problému fyzickej degenerácie našich detí. Deti a mládež konštrukciu môžu využívať po celý rok pred, počas či po vyučovaní. Nehovoriac o voľnočasových krúžkoch, ktoré na konštrukcii môžu prebiehať po školskom vyučovaní. Pridanou hodnotou nášho cvičiska je, že k nemu poskytujeme aj metodické a pedagogické usmernenia, ako na ňom systematicky pracovať.

 

V prípade záujmu o takúto komunitnú veľkokapacitnú konštrukciu pre vašu školu, park alebo iné priestory, nás kontaktujte:

 • 0904 140 305
 • vlado@vladozlatos.com


V prípade záujmu, máme pripravené aj ďalšie moduly, ktoré veľkokapacitnú preliezku obohacujú o ďalšie užitočné elementy, viac sa dozviete v tomto článku.

 

Inšpirácie a vízie k pohybu i inovatívnej školskej infraštruktúre: 

 

  

 

2. Pohybové workshopy pre pedagógov i študentov 

Od roku 2004 sa venujeme výchove detí a mládeže cez rôzne pohybové programy a krúžky. Za ten čas sme odtrénovali tisíce detí, vybudovali pohybové akadémie v 4 mestách (BA, NR, PP, KE), kde každý rok odtrénujeme viac ako 3000 skupinových tréningov. Okrem toho realizujeme aj víkendové pohybové školenia pre mládež a dospelých, kde naše know-how v otázkach pohybu, odovzdávame ďalej. Za tie roky sme vytvorili aj veľké množstvo pohybových metodický spisov a postupov, ktoré sú zhmotnené v rôznych online programoch. Sme špecialisti na budovanie základnej fyzickej pripravenosti, ktorá je vstupným predpokladom pre zdravý a bezbolestný pohyb amatérov, alebo aj vrcholový šport. Pre kvantifikáciu toho, ako je niekto fyzicky všestranne zdatný, sme zostavili aj komplexnú diagnostickú metodu. Všetky tieto poznatky vieme podľa zadania vyskladať do jedného workshopu alebo seminárov na pokračovanie. 

 

Tu je základný prehľad našich projektov, ktoré vás môžu k téme workshopov zaujímať:

 

 

3. Zdravý školský stravovací program s vlastným softvérom pre súkromné škôlky a školy

Štátne školské stravovanie je založené na viac ako 50 rokoch starých poznatkoch. Každá ďalšia generácia detí, má horšie zdravie ako ich rodičia, čo je dôsledok nie len nesprávneho stravovania, ale aj nedostatku pohybu. Nadváha, obezita a nízka fyzická zdatnosť sú už nový normál. Preto tvoríme vlastné riešenia. K téme zdravšieho stravovania sme spravovali aj elektronickú publikáciu či článok, oba si môžete ihneď pozrieť TU:

 

  

Z čoho pozostáva náš alternatívny stravovací program určený pre súkromné škôlky a školy:

 • vlastné stravovacie normy a normované recepty
 • 8-10 vzorových týždňov pre predškolský, 1 a 2 školský stupeň
 • vlastný software pre úpravu jedál a dodržanie nutričných štandardov
  • generátor receptov, nákupný zoznam, tvorenie vlastných týždňov
 • vývoj našich vlastných kelových sušienok s vysokou nutričnou hodnotou
 • vývoj našej aplikácie na zisťovanie % zjedenej porcie pre informovanosť rodičov i školy

  

Náš softvér pre súkromné školské zariadenia - ako funguje? 

Riešenia, ktoré prinášame od roku 2017, aplikujeme a zlepšujeme na súkromnej škole UNES v Nitre. Nasledovné video vám ukáže, ako pracuje náš softvér, aby sme v praxi uľahčili realizáciu zdravšieho stravovania osobám, ktoré sú za školské stravovanie zodpovedné:

 

Softvér umožňuje:

 • vyberať si ktorýkoľvek z 8-mich vzorových stravovacích týždňov
 • navoliť potrebnú normu (A - B - C: predškolský vek, 1 a 2 školský stupeň)
 • ľubovoľne upraviť daný týždeň a zvoliť si iné jedlá (automatický dopočet nutričných hodnôt)
 • vytlačiť si týždenný stravovací plán na nástenku pre rodičov
 • vytlačiť si recepty s predvoleným týždňom stravovania
 • naplánovať si nákup potravín (kilá / obalov) podľa počtu a druhu stravníkov

 

Na obrázku nižšie znázorňujeme jeden z našich vzorových týždňov. Tých máme v našom programe stravovania spracovaných 8 - 10 (podľa druhu stravníkov). Tieto vzorové týždne sa rotujú stále dokola s tým, že náš program umožňuje stravovaciemu zariadeniu zamieňať si jednotlivé jedlá podľa potreby tak, aby sa logika programu neporušila (dodržaná norma):

 

 

Ďalšie projekty, ktorým sa v rámci zdravšieho školského stravovania ešte venujeme

V spolupráci s univerzitou SPU a vedecko výskumným laboratóriom Agrobiotech, sme vyvinuli nové druhy sušienok, ktoré obsahujú 30% kelovej múky. K tomu sme stihli spracovať aj sériu vedeckých štúdiu a k sušienkam máme seriózny protokol s komplexnou laboratórnou analýzou. Sušienky sú veľmi chutné a sú zakomponované v školskom stravovacom systéme, aby zvýšili nutričnú hodnotu celého nášho programu. Tu sú základné poznatky k unikátnym výživným sušienkam KELA:

 

  

Zároveň experimentujeme zo zberom dát, aby sme nepodliehali ilúziám. Učíme stroj (v podobe robota Wall-e) ako odčítať % zjedenej porcie z tanierov detí. Tak budeme schopní vyhodnotiť nie len úspešnosť stravovania daného dňa, ale aj z databázy receptov odstrániť tie, ktoré vôbec nefungujú a deťom nechutia. To, že deti naučiť sa zdravo stravovať je výzva, je jasné každému z nás. V ďalšej fáze by sme zber dát chceli umiestniť do aplikácie, kde by rodičia mali prehľad o tom, koľko dnes ich dieťa zjedlo jedla, aký druh kalórií to bol a akú mali nutričnú hodnotu. Následne im vieme cez aplikáciu odporučiť, čo by mohli deťom dať na jedenie doma, aby ich stravovanie bolo vyvážene aj zdravé (bohaté na potrebné živiny). 

 

 

4. Prednášky pre celú školu o výchove a sebapoznaní 

Prenášame pre rôzne firmy ale aj celé školy. Súčasťou našej výchovnej náuky nie je len zmienka o kvalitnom pohybe, zdravom stravovaní, či optimálnom životnom štýle, ale napríklad aj prirodzenej sexuálnej výchove, ktorá je pre zdravý rozvoj mladých ľudí rovnako dôležitý faktor (viac myšlienok nájdete v podcaste TU). Prednášame o výchovných témach, z ktorých si mladí ľudia môžu vziať mnoho ponaučení pre lepší životný štýl, ktorý vedie k zlepšovania kvality života. Deti a mládež sú budúce generácie, ktorých hodnotový systém bude tvoriť hodnotový systém celej našej krajiny. Preto veríme, že máme mnoho toho, čo dokážeme deťom i mládežníkom do života odovzdať. Na prednášku sa bude tešiť:

 

 

 

Myšlienky na záverečné zamyslenia

Výchova je základ a na tú sa my zameriavame. Ale nielen strava, pohyb či životospráva sú oblasti, na ktorú si v modernom svete treba posvietiť. Aj samotné VZDELÁVANIE začína byť zastarané. Existujú rôzne druhy inteligencie, dokonca aj umelej. Pripravujeme deti telesne i duševne na svet ktorý prichádza, aby v ňom boli šťastné aj užitočné? Ľudia majú dve základné schopnosti: fyzické a kognitívne. Oboje budú v blížiacich sa desaťročiach prekonané umelou inteligenciou. Čo ostane nám ľuďom? Čo nás bude definovať? Ako bude vyzerať vzdelávanie potom, ako bude väčšina ľudí vytlačená z trhu práce strojom? Ktoré fyzické a duševné schopnosti rozvíjať u detí v rýchlo sa meniacom svete? Jedna vec je ale istá. Výchova detí a mládeže nebude nikdy nahradená strojom. A to je dobrá správa....

 

MODERNÁ VÝCHOVA A VZDELÁVANIE PRE DETI A MLÁDEŽ MÁ DVE HĽADISKÁ:

Z krátkodobého hľadiska deti potrebujú porozumieť svojmu TELU (fyzická zdatnosť, zdravie, vlastná sexualita) a moderným TECHNOLÓGIÁM (náuka o budúcnosti). Z dlhodobého hľadiska deti potrebujú spoznávať samých seba cez rozvíjanie nasledovných ZRUČNOSTÍ:

 • ZVEDAVOSŤ, nadšenie a vytrvalosť dokončovať myšlienky ktoré sa rozhodnú zrealizovať
 • schopnosť PÝTAŤ sa ľudí i strojov excelentné OTÁZKY (odpovede pretaviť na činy)
 • schopnosť kooperovať a SPOLUPRACOVAŤ s ľuďmi či strojmi / technológiami (empatia, emočná inteligencia, systém práce)
 • schopnosť experimentovať, IMPROVIZOVAŤ, nebáť sa zlyhania a premeniť ho na ďalšie kroky (riešenia)
 • schopnosť predstavovať si VÍZIE, koncepty a veci, ktoré neexistujú ale môžu (fantázia)
 • schopnosť kriticky myslieť, pracovať s DÁTAMI a súbežne tvoriť systém HODNÔT ako konať dobro a riešiť morálne dilemy
 • schopnosť tvoriť fascinujúce PRÍBEHY, cez ktoré do spolupráce zapoja širšie skupiny ľudí (vplyv)
 • schopnosť vidieť svet v širších súvislostiach a vnímať, že pokrok nie je len to, čo zarába peniaze, ale aj šetrí prírodu, tvorí duchovné a hodnotové bohatstvo, ktoré nie je vidieť
 • a pri tom všetkom nestratiť vlastné zdravie a upevňovať ho na fyzickej, emočnej, duševnej či mentálnej úrovni

  

Kedy vieme že nastal čas na zmenu?

Ak vy alebo vaše deti máte tieto znepokojujúce PREJAVY, je najvyšší čas: nadváha a obezita, oslabené imunita a častá chorobnosť v roku, mnoho zubných kazov, ekzémy, alergie, akné, autoimunitné ochorenia, intolerancie na potraviny, diabetes I. alebo II. typu, ochorenia spojené s metabolizmom alebo trávením, závislosť na sladkostiach a neochota u detí jesť poctivé potraviny. V mladom veku sú časté už aj depresie, strata zmyslu života, či negatívne emócie spojené s pocitom zbytočnosti. 

Ak chceme, aby naše deti mali lepšiu BUDÚCNOSŤ, musíme začať pohybom a hneď potom školským stravovaním, ktorého zdrojom bude naša Slovenská pôda. V tento deň zhruba 600.000 detí a mládežníkov má na tanieri obed, ktorý nevyhovuje odborným požiadavkám na zdravšie stravovanie. V tento deň 600.000 detí a mládežníkov presedí celý deň na zadku (aj s mobilom v ruke) bez pohybu, ktorý by "vyživoval" ich celé telo i mozog. 

Tento problém sám od seba nikam neodíde a ak s tým nič neurobíme, bude nás sprevádzať po celý zvyšok života. Naše deti si nezaslúžia prežiť život v tučnom, slabom a chorom tele. Je to v rukách nás rodičov, aby sme to zmenili ešte dnes...

 

PRE SPOLUPRÁCU NÁS KONTAKTUJTE:

 • PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.
 • vlado@vladozlatos.com
 • +421 904 140 305

 

 

Zanechajte nám Váš na email pre posielanie newslettrov

Prihláste sa do odberu správ k tomuto projektu: Škola
(musíte byť prihlásený do svojho osobného účtu)

 

 

Aktualizované 10/2021

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem